Članovi koji su dostavili zahtjev za licencu zaključno sa 31/08/2023 mogu preuzeti svoju dokumentaciju u prostorijama LJKTK, lično ili putem punomoćnika.

Radno vrijeme od 08.00 do 16.00 sati, pauza od 10.30 do 11.00 sati.

Info mob 062 801 082