Informacija za članove

Dana 08/06/2020 godine upriličen je sastanak predstavnika ZZO TK i Ljekarske komore TK.

Sastanku su prisustvovali direktor ZZO TK Denis Husić, dipl.pravnik, predsjednik Ljekarske komore TK prof.dr.sc. Harun Brkić, dr.med., ljekar savjetnik ZZO TK Amila Bećirović, dr.med., pom. dir. za ekonomske poslove i trezor ZZO TK Almira Hurić, dipl.ecc. i generalni sekretar Ljekarske komore TK Lejla Šehović, dipl.pravnik. 

Istaknuta želja da odnosi i suradnja LJK TK i ZZO TK budu partnerski.

U toku sastanka razgovarano je o:

– aktuelnoj problematici zdravstva Tuzlanskog kantona, uz naročit osvrt na prava, obaveze i odgovornosti učesnika zdravstvenog sistema, i to pacijenata, ali i zdravstvenih radnika, sa aspekta kako ZZO TK, tako i strukovnog udruženja doktora medicine.     

– učesnici su se sporazumjeli da će se saradnja ove dvije institucije ogledati na način da Ljekarska komora TK bude partner ZZO TK, u svim onim aktivnostima koje zakon dopušta. 

– saradnja bi se, prije svega, ogledala na način da zajedničkim učešćem Ljekarske komora TK i ZZO TK u kontinuiranoj medicinskoj edukaciji uposlenika ZZO TK i članova LJK TK u okv iru programa edukacije koje organizira LJK TK.

– edukacija bi predstavljala koordinaciju-partnerstvo odnosa ZZO TK i LJK, uz naročit osvrt na smjernice, doktrine, medicinsku dokumentaciju, esencijalnu listu, kliničke nalaze, vođenje bolovanja, i niz drugih važnih pitanja.      

– dogovoren je i vid saradnje koji bi se ogledao u učešću predstavnika Ljekarske komore TK u radu Komisije za Doktrinarne pristupe.

– Ljekarska komora TK bi obavezno delegirala člana Komisije, iz reda stručnjaka određene oblasti, kod izrade, izmjena ili dopuna medicinskih doktrinarnih pristupa.  

– aktuelizirana je problematika sa kojom se zdravstvo susretalo za vrijeme pandemije COVID 19, uzrokovana koronavirusom i to status oboljelih zdravstvenih radnika, šifra oboljenja, izolacija, rad sa pacijentima, tromjesečni recepti, i niz drugih problema.

– istaknuta potreba ubrzane informatizacije zdravstvenog sistema TK i suradnja sa  Ministarstvom zdravlja TK u vezi aktueliziranja kapitalnih investicija u zdravstvu TK za period 2021. godina.

                                                                                    S poštovanjem,

Predsjednik Ljekarske komore TK

Prof. dr. sc. Harun Brkić, dr. med.