KONKURS ZA DODJELU POČASNE TITULE PRIMARIJUS ZA 2020. GODINU

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će Ljekarska komora Tuzlanskog kantona i u 2021. godini provoditi aktivnosti za dodjelu naziva primarijus u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine F BiH broj 46/10 i 75/13) i Pravilnika o uvjetima, kao i kriterijima i postupku za dodjelu naziva primarijus (Službene novine F BiH broj 21/12).

            Ovim putem pozivamo direktore i Stručna vijeća zdravstvenih ustanova da prijedloge i dokumentaciju kandidata dostave u prostorije Ljekarske komore TK zaključno sa 01. februarom 2021. godine.

            U skladu sa članom 3. alineja 6. navedenog pravilnika Izvršni odbor Ljekarske komore TK će za predložene kandidate dati mišljenja i ista, zajedno sa prijedlozima i dokumentacijom, dostaviti na adresu Ljekarske/Liječničke komore F BiH najkasnije do 15. februara 2021. godine koja će prijedloge proslijediti Federalnom ministarstvu zdravstva.

           

S poštovanjem,

                                                                        Predsjednik  Ljekarske komore TK

                                                                            Prof.dr.sc. Harun Brkić, dr.med.