Ljekarska komora TK i Portal CME.ba u partnerstvu

Poštovani članovi Ljekarske komore Tuzlanskog kantona,

Ogromno nam je zadovoljstvo obavijestiti Vas da su odlukom Izvršnog odbora Ljekarska komora TK i Portal CME.ba od danas u naučno-edukacijskom partnerstvu.

LJKTK je ovime postala oficijelni akreditacijski partner svih tečajeva na Portalu, te se isti mogu i formalno koristiti za prikupljanje CME bodova u svrhu produženja licence. S druge strane Portal CME.ba postaje oficijelna e-CME platforma Komore koja će imati bitnu ulogu u distribuciji edukacijskog materijala za naše članstvo.

Portal će takođe u narednom vremenu prenositi sve vijesti i najave sa stranice Ljekarske komore TK, a sa druge strane Komora će Portal koristiti kao svoj kanal za plasiranje edukacijskih aktivnosti organiziranih od strane LJKTK. Ovime je ostvaren vrlo bitan pomak u procesu CME koji našoj Komori donosi ogromno tehničko unapređenje, čime postajemo vodeća komora po pitanju e-learninga na području regiona.

Dodatni benefit za naše članstvo leži i u činjenici da će se na ovaj način riješiti hronični problem sa prikupljanjem CME bodova kojeg imaju pojedini ljekari, posebno oni koji prakticiraju u udaljenijim mjestima i područnim ambulantama, a kojima je odlazak na bilo kakvu CME aktivnost veliki problem. Sada, iz udobnosti doma, svaki član LJKTK može besplatno slušati i gledati vrhunske edukacijske aktivnosti, uz automatsko dobijanje primjerenog certifikata na kraju iste – naravno nakon položenog završnog testa. Registracija na Portalu CME.ba je obavezna i besplatna, kako bi se osigurala evidencija dovršenih CME aktivnosti.

Još jednom podsjećamo da su tečajevi na Portalu CME.ba takođe koncipirani prema kriterijima Evropske asocijacije za CME (EACME), uz obaveznu naučno-stručnu recenziju svih sadržaja i transparenciju u slučaju postojanja sponzorstva. Uredništvo sastavljeno od eksperata iz svih grana medicine će se potruditi da se sadržaj kontinuirano osvježava i unapređuje, a naše članstvo pozivamo da nam se obrate sa sugestijama koje edukacijske aktivnosti/teme bi voljeli da vide na Portalu.

Nadamo se da će ova izvanredna vijest olakšati i unaprijediti proces medicinskog usavršavanja za sve naše članove koji će ovom saradnjom biti kontinuirano dostupan. Adresa Portala je www.cme.ba, a permanentni link na isti će biti postavljen na web stranici Komore.

Prof.dr.sc. Nermin Salkic
specijalista interne medicine
subspecijalista gastroenterohepatolog
Klinički koordinator za transplantaciju jetre
JZU UKC Tuzla
Klinika za interne bolesti
Odjel za gastroenterologiju i hepatologiju