Obavještenje za članove

Poštovani članovi,

Usljed stabilnije epidemiološke situacije u Tuzlanskom kantonu, stvoreni su uslovi za provođenje kontinuirane postdiplomske edukacije ljekara te Vas obavještavamo da Ljekarska komora Tuzlanskog kantona u narednom periodu planira organizovati različite oblike Tečajeva UZ dijagnostike (abdomena, srca, vrata, ginekologije), ali i Bazičnu edukaciju iz kliničke elektromioneurografije te Prvi viši kurs transezofagealne ehokardiografije u Bosni i Hercegovini.    

Prijavni obrazac za navedene edukacije dostupan putem www.ljktk.ba .

Sve dodatne informacije putem telefona 035 364 335 ili e-mail info@ljktk.ba.

Predsjednik Ljekarske komore TK

Prof. dr. sc. Harun Brkić, dr. med.