Obavijest za članove

Članovi koji su se obratili Komori zahtjevom za izdavanje licence ili pozitivnog mišljenja za obavljanje poslova dopunskim radom, zaključno sa 24/09/2020, mogu preuzeti dokumentaciju u prostorijama Komore.