Obavijest za članstvo LJKTK

Svjedoci smo stanja u kojem funkcioniraju sve djelatnosti i instutucije u državi. U zdravstvenim instutucijama formirani su Krizni štabovi zbog vanrednog stanja. Funkcioniranje zdravstvenih službi je otežano i prilagođava se novonastaloj, kriznoj, vanrednoj situaciji.

Ljekari TK su i u ovim trenucima nosioci svih aktivnosti zdravstvenih službi u vanrednim situacijama.

I rad LJKTK, administracije Komore, je prilagođen vanrednoj situaciji i naredbama Kriznih štabova Civilne zaštite Kantona i Federacije BiH. Ljekarska komora TK nema instucionalne, niti materijalne mogućnosti da drugačije utječe na rad zdravstvenih institucija u vanrednim stanjima.

Apelujemo na članstvo i Krizne štabove da se pridržavaju uputa zvaničnika sa područja TK i Federacije BiH.

Za sve uočene teškoće u radu, funkcioniranju zdravstvenih službi, instutucija, molimo vas da obavijestite rukovodioce vaših službi, a u stanju nezadovoljavajuće reakcije na vaše upozorenje obavijestite i Ljekarsku komoru TK.

I dalje vas molimo da dolazak u prostorije Ljekarske komore TK svedete na najmanju i neophodnu mjeru, a da se komunikacija sa Komorom i dalje obavlja elektronski ili telefonom.

                                                                                S poštovanjem,

Predsjednik  LJK TK  Prof dr  Harun Brkić