Održan Simpozij “Informatizacija u zdravstvu, etički i zakonodavni problemi”

U organizaciji Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, u subotu 08. juna 2019. godine, u terminu od 10.00 do 14.00 časova, održan je III Simpozij pod nazivom „Informatizacija u zdravstvu, etički i zakonodavni problemi“. 

Simpozij je u dvije sesije obradio veoma zanimljive teme koje se odnose na informatizaciju u zdravstvu, i to kroz razumijevanje morala, etike i bioetike uz implikacije na medicinsku dokumentaciju, sam pojam medicinske dokumentacije, zakonske norme pri vođenju medicinske dokumentacije i pravo na pristup istoj.

Takođe, Simpozij je dao odgovore i na različita pitanja o elektronskom vođenju medicinske dokumentacije, komparacijom BiH i zemalja EU, informatizaciji zdravstva u TK te odgovornostima vlasnika elektronskog programa AIC.

Simpozij je završio zanimljivim predavanjem doktora medicine o ovoj problematici sa aspekta prakse, odnosno primarne zdravstvene zaštite, uz preporuke ljekara iz prakse za poboljšanje elektronskog vođenja medicinske dokumentacije.

Po završenim predavanjima, interaktivno se vodila diskusija o aktuelnim temama, ali i problemima, što je bilo za očekivati s obzirom da su učesnici dolazili iz različitih zdravstvenih ustanova, institucija, ali i IT oblasti.

Naime, predavači, ali i slušaoci su imali priliku da razmijene iskustva, i to svako sa svog aspekta djelovanja, dakle od doktora medicine, medicinskih tehničara, kao predstavnika zdravstvenih ustanova, do predstavnika ZZO TK, ZZJZ TK, IT sektora, ali i pravnika u zdravstvu. 

Organizacijom ovog Simpozija sagledana je potreba za daljim razgovorima o aktuelnoj problematici informatizacije zdravstva.