U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla u okviru kontinuirane medicinske edukacije, 29. januara 2024. godine, počeo je Tečaj ultrazvučne dijagnostike srca koji će trajati narednih pet sedmica.
Osnovni cilj tečaja je da se osavremeni i poboljša nivo ultrasonografije, kao i da se omogući kvalitetnija edukacija ljekara.
Pod stručnim nadzorom mentora devet polaznika će se upoznat sa najnovijim saznanjima u primjeni ultrazvučne dijagnostike.

Organizator tečaja je Univerzitetski klinički centar Tuzla u saradnji sa Ljekarskom komorom TK.

Dobrodošlicu svim polaznicima ispred Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla uputio je prof. dr. med. sc. Ervin Alibegović, pomoćnik direktora za nastavu i naučnoistraživački rad UKC Tuzla. “Ove godine se navršava 20 godina kontinuirane organizacije tečaja ultrasonografije srca u UKC Tuzla. Očekujem da će i ova škola biti uspješna kao i sve dosadašnje jer misija Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla je da kontinuiranom edukacijom unapređuje i podiže kvalitet usluga za svoje pacijente. Naša vizija je biti liderom u pružanju zdravstvenih usluga, ali i na polju edukacije, s toga menadžment ove kuće će uvijek pružiti podršku organizaciji edukativnih skupova”, rekao je u svom obraćanju prisutnima prof. dr. Alibegović.

Polaznicima tečaja će biti omogućeno sticanje teorijskog znanja nephodnog da bi se razumio i obavio ultrazvučni pregled, kao i postizanje   zadovoljavajuće praktične uvježbanosti neophodne za rutinski rad. Predavači su eminentni ultrasoničari iz Bosne i Hercegovine i UKC Tuzla.

Voditelj Tečaja ultrazvučne dijagnostike srca je mr. med. sci Elnur Smajić, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog, šef Odjeljenja za kardiologiju Klinike za interne bolesti UKC Tuzla.