Prva obavijest – II Simpozij Ljekarske komore TK “Menadžment u zdravstvu”

Informacija organizatora

Dana 08. decembra 2018. godine (subota) sa početkom u 10.00 sati u TC Dramar u Tuzli (Velika sala III sprat) održat će se II Simpozij u organizaciji Ljekarske komore Tuzlanskog kantona i Komore zdravstvenih tehničara Tuzlanskog kantona pod nazivom “Menadžment u zdravstvu”.

Simpozij je koncipiran na način da obuhvata teme koje se odnose na zdravstveni menadžment, i to odnos menadžmenta i upravljačkog tijela, sa jedne strane te odnos menadžmenta i zdravstvenih radnika, unutar same zdravstvene ustanove, sa druge strane.

Simpozij, dakle, obuhvata teme srodne zdravstvu i medicini, uopšte, i to, prije svega, daje odgovor na uticaj ega u odnosu ljekar – pacijent, zatim se bavi pitanjima motivacije i emotivne inteligencije, etičke odgovornosti, ljudskih resursa, timskog rada i sl.

Registracija učesnika je besplatna.

https://ljktk.ba/v2/wp-content/uploads/2018/11/AFISA-Simpozij.pdf