ŠKOLA ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE ABDOMENA

Škola ultrazvučne dijagnostike abdomena održava se u okviru programa kontinuirane medicinske edukacije u trajanju od četiri nedjelje.

Škola se organizuje u Klinici za interne bolesti JZU UKC Tuzla, u koordinaciji Ljekarske komore Tuzlanskog kantona i JZU UKC Tuzla.

Cjelokupnu edukaciju vodi

  • Prof. dr. Senaid Trnačević, specijalista interne medicine, subspecijalista nefrolog.

Mjesto održavanja nastave:

Predavanja se održavaju u Edukativnom centru JZU UKC Tuzla.

Obuka se odvija u prostorijama Edukativnog centra Klinike za interne bolesti JZU UKC Tuzla.

U toku 2022. godine Škola UZ dijagnostike abdomena se održava od 03. do 28. oktobra 2022. godine.

Prijave kandidata i sve informacije: putem e-mail-a: info@ljktk.ba i 035 364 335 ili 035 364 336

Cijena edukacione škole: 2000 KM plus PDV.

Uplate izvršiti do septembra 2022. godine uplatom na žiro-račun Ljekarske komore Tuzlanskog kantona

broj 1610250035390012.

Svrha uplate: ”Škola ultrazvučne dijagnostike abdomena”.