Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se dana 12. oktobra 2023. godine u 13.30 sati u Edukativnom centru JZNU Doma zdravlja Tuzla

(Sala Porodične medicine I sprat) održati stručno predavanje na temu:

KOLO-REKTALNI KARCINOM MOŽEMO LI BITI EFIKASNIJI U DIJAGNOSTICI I LIJEČENJU

Predavači :

Prof.dr.sc.Fuad Pašić    

Klinika za hirurgiju UKC Tuzla,  Katedra za hirurgiju Medicinski fakultet u Tuzli

Doc. dr. Zlatan Mehmedović

Klinika za hirurgiju UKC Tuzla, Katedra za hirurgiju Medicinski fakultet u Tuzli