Pregled usavršavanja za mart 2019. godine

  Datum održavanja   Organizator   Naziv teme   Predavač   Mjesto održavanja   Vrijeme održavanja
05.03.2019. KRKA DD Valsacor / Valsacombi: efikasna kontrola KP&KV zaštita Snežana Hrustić, dr.med., spec. P/O medicine    JZNU Dom zdravlja Tuzla   13.30 sati
07.03.2019. JZNU Dom zdravlja Tuzla SHMP Prehospitalni tretman pacijenata sa bolom u prsima  
Sudsko-medicinski značaj mrtvozorstva na terenu
Mr.sc. Amna Srabović Okanović, dr.med., spec. urgentne med.  
Mr.sc. Emir Alić, dr.med. 
Sala za edukativne sastanke Ustanove 13.30 sati  
11.03.2019. Bosnalijek DD Fenix (pantoprazol) – uloga u gastroprotekciji Adevija Imširović,  dr.med., spec. fiz.med. i rehabilitacije   JZU Dom zdravlja Gradačac    
od 11.03. do 17.03.2019. MEDICUS Tuzla Tuzla Brain Week 2019 PROGRAM
Univerzitet u Tuzli Medicinski fakultet    
12.03.2019. BIPHARM Uloga alfaliopinske kiseline u terapiji diabetesa Armina Jusić, dr.med.   JZU Dom zdravlja Gradačac    
14.03.2019. Bosnalijek DD Značaj ranog otkrivanja i farmakološke terapije osteoporoze Mr.sc. Mirela Dizdarević Husić,  dr.med., spec. fiz.med. i rehabilitacije   ETNA Gračanica    
15.03.2019. ZZJZ TK Uticaj UV zračenja na zdrave ljude Sandra Osmanbegović, dr.med. Sala za edukativne sastanke Ustanove 13.00 sati
15.03.2019. JZU Dom zdravlja Doboj Istok Srčana slabost Zijad Merdanović, dr.med. Sala za edukativne sastanke Ustanove 14.00 sati
16.03.2019. NOVARTIS Škola o srčanom zatajenju PROGRAM Mellain Tuzla 10.00 sati
27.03.2019. JZU Dom zdravlja Čelić Diabetes mellitus     Astma i HOPB Selma Žunić, dr.med., spec. P/O med.   Alen Hodžić, dr.med. Sala za edukativne sastanke Ustanove   Oglasna tabla
27.03.2019.   JZU Banja Ilidža Gradačac     Kardiopulmonalna reanimacija Nadležna ustanova Sala za edukativne sastanke Ustanove   14.00 sati
27.03.2019. JZU Dom zdravlja Gradačac Radiologija   Bertolloti sindrom Adil Atić, dr.med., spec. dijagnostičke radiologije Sala za edukativne sastanke Ustanove   14.00 sati
28.03.2019.  JZU Dom zdravlja Banovići Tromboembolijska bolest kod fibrilacije atrija   Safet Delagić, dr.med.  Sala za edukativne sastanke Ustanove 14.00 sati
28.03.2019. ZZJZ TK Gljivične infekcije Nermina Omerdić, dr.med., spec.mikrobiologije i parazitologije Sala za edukativne sastanke Ustanove 13.00 sati
29.03.2019. JZU Dom zdravlja Doboj Istok Sinusitis acuta Admir Subašić, dr.med. Sala za edukativne sastanke Ustanove 14.00 sati
od 25.03. do 29.03.2019. JZU Dom zdravlja Kladanj Rano otkrivanje maligne i premaligne promjene grlića maternice Ahmet Čavkunović, dr.med.prim., spec. gin. i akušerstva Sala za edukativne sastanke Ustanove  14.00 sati
29.03.2019. JZU UKC Tuzla Klinika za ortopediju i traumatologiju Bazični tečaj artroskopije ramena PROGRAM Hotel Tuzla Kristalna dvorana  
od 29.03. do 30.03.2019. JZU UKC Tuzla Klinika za hirurgiju Simpozij sa međunarodnim učešćem „Komplikacije u digestivnoj hirurgiji i visceralnoj transplantaciji“ PROGRAM Hotel Tuzla  
Oglasna tabla    JZU Dom zdravlja Lukavac   Urgentna stanja u stomatologiji Adnan Mujagić, dr.stom., spec. ortodoncije   Sala za edukativne sastanke Ustanove (prostorije biblioteke) Oglasna tabla
Oglasna tabla JZU Dom zdravlja Kalesija Pedijatrija Nepovoljni događaji – procedura i značaj prijave Denisa Imamović, med.sestra Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
Oglasna tabla JZU Dom zdravlja Sapna Rani simptomi i liječenje infarkta miokarda Oglasna tabla Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
Oglasna tabla Centar za srce BH Tuzla Odjeljenje anestezije, reanimacije i intenzivne terapije     Odjeljenje za KV hirurgiju Procjena gubitka krvi i principi transfuzione terapije    
Hirurški tretman istovremene karotidne i koronarne bolesti
Azra Pirić, dr.med.
Mentor: Doc.dr. Suad Keranović, dr.med.  
Mr.sc. Mehdin Hadžiselimović, dr.med., spec.opšte hirurgije, subspecijalista kardiohirurgije
Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla