Stručno usavršavanje mart 2020.

Pregled usavršavanja za mart 2020. godine

  Datum održavanja   Organizator   Naziv teme   Predavač   Mjesto održavanja   Vrijeme održavanja
06.03.2020 JZU Opća bolnica Gračanica „Bronhalna opstrukcija kod djece“ Fazila Topić, dr. med. spec. Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
19.03.2020 Zavod za javno zdravstvo TK „Rak grlića materice-rano otkrivanje bolja prognoza“  Muradif  Šarić, dr. med. prim. Sala za edukativne sastanke Ustanove 13.00 sati
25.03.2020 JZU Centar za fizikalnu medicinu,rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac “ Prevencija intrahospitalnih infekcija” Blaško Topalović, dr. med. spec. Sala za edukativne sastanke Ustanove 14.00 sati
25.03.2020 JZU Dom zdravlja Gračanica “Epilepsije” Almir Mujić, dr. med. Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
25.03.2020 JZU Dom zdravlja Gradačac “Komplikacije diabetes mellitusa” Nedžmija Nezirić, dr. med. spec. Sala za edukativne sastanke Ustanove 14.00 h
26.03.2020. JZU Dom zdravlja Srebrenik „Prevencija kardiovaskularnih oboljenja“ Zaim Durić, dr. med. spec. Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
26.03.2020 JZU Dom zdravlja Banovići “Atrijalna fibrilacija-nove smjernice” Ibro Habibović, dr. med. Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
27.03.2020. JZU Dom zdravlja Doboj Istok „Cjelovit pristup u liječenju hipertenzije“ Aladin Šabić, dr. med. spec. Sala za edukativne sastanke Ustanove  14.00 sati
Oglasna tabla JZU Dom zdravlja Čelić “Kalkuloza urinarnog sistema – ultrazvučna I RTG dijagnostike” Mujo Tufekčić, dr. med.spec.   Sala za edukativne sastanke Ustanove   Oglasna tabla
Oglasna tabla JZU Dom zdravlja Kladanj     „Febrilna stanja kod djece“ Merima Salihović, dr. med. spec. Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
Oglasna tabla JZU Dom zdravlja Lukavac “ Muskuloskeletni pregled,pregled kičmenog stuba” Asim Đuzić, dr. med. prim. Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
Oglasna tabla JZU Dom zdravlja Sapna “Rani simptomi I liječenje infarkta miokarda” Oglasna tabla Sala za edukativne sastanke Ustanove   Oglasna tabla