Pregled usavršavanja za decembar 2018. godine

 

Datum održavanja

 

Organizator

 

Naziv teme

 

Predavač

 

Mjesto održavanja

 

Vrijeme održavanja

03.12.2018. JZU Opća bolnica “Dr Mustafa Beganović” Gračanica Otitis media i komplikacije Maida Ganibegović Mehić, dr.med. Sala za edukativne sastanke Ustanove  
04.12.2018. FARMAVITA Tretman BHP i urgentne urinarne inkontinencije – prikaz slučaja Mr.sc. Haris Đug, dr.med., spec. urologije JZU Dom zdravlja Lukavac 13.30 sati
04.12.2018. Zavod za javno zdravstvo TK Imunizacija Blaško Topalović, dr.med., spec. epidemiologije Sala za edukativne sastanke Ustanove 14.00 sati
05.12.2018. JZU Opća bolnica “Dr Mustafa Beganović” Gračanica Huntingtonova bolest – prikaz slučaja Šejma Beganović, dr.med. Sala za edukativne sastanke Ustanove  
06.12.2018. JZNU Dom zdravlja Tuzla

Služba opšte – porodične medicine

Centar za edukaciju i stručno usavršavanje

Kvalitet menadžmenta pacijenata oboljelih od KV bolesti

 

 

Procjena KV rizika pacijenata u ECPM

Prof.dr. Azijada Beganlić, dr.med.prim., spec. P/O med., spec.medicine rada

 

Sanela Rifatbegović, med.sestra

Sala za edukativne sastanke SHMP 13.30 sati
08.12.2018. Ljekarska komora Tuzlanskog kantona

Komora zdravstvenih tehničara Tuzlanskog kantona

Simpozij Menadžment u zdravstvu Program Simpozija DRAMAR Tuzla 10.00 sati do

14.00 sati

12.12.2018. JZU Opća bolnica “Dr Mustafa Beganović” Gračanica Multiplaskleroza

 

Šejma Beganović, dr.med.

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove  
13.12.2018. KRKA DD

Predstavništvo u BiH

Značaj ranog otkrivanja i liječenja hronične venske bolesti s namjerom sprečavanja progresije bolesti

Primjena mikroniziranog diosmina kod pacijenata sa akutnim hemoroidalnim sindromom

Flebaven-dodatne vrijednosti

Doc.dr. Azur Azabagić, dr.med., spec.opšte hirurg., subspec. kardiohirurgije i vask.hirurgije

Prof.dr. Nermin Salkić, dr.med., spec.interne med., subspec.gastroenterohepatologije

 

Mr.ph. Selma Hodžić

DRAMAR Tuzla 19.30 sati
17.12.2018. JZU Opća bolnica “Dr Mustafa Beganović” Gračanica Anemija u dječijoj dobi

 

Ahmet Jahić, dr.med. Sala za edukativne sastanke Ustanove  
18.12.2018. FARMAVITA Tretman BHP i urgentne urinarne inkontinencije – prikaz slučaja Zoran Manojlović, dr.med., spec. urologije JZU Dom zdravlja Gračanica 15.30 sati
19.12.2018. JZU Banja „Ilidža“ Gradačac Spastičnost i rehabilitacija Safet Kujraković, dr.med.prim., spec.fiz.med.i rehabilitacije Sala za sastanke 14.00 sati
24.12.2018. JZU Opća bolnica “Dr Mustafa Beganović” Gračanica Novorođenačka žutica

 

Ahmet Jahić, dr.med. Sala za edukativne sastanke Ustanove  
26.12.2018.

 

JZU Dom zdravlja Gradačac

Porodična medicina

Infekcije urinarnog trakta Jasmin Lipovac, dr.med. Sala za edukativne sastanke 14.00 sati
26.12.2018. JZU Dom zdravlja Gračanica EKG, prikaz slučajeva Majda Imamović, dr.med. Sala za edukativne sastanke  
27.12.2018.  JZU Dom zdravlja Banovići Depresija, dijagnoza i liječenje u primarnoj praksi

 

 

 

Redžiba Šiljić Sagdati, dr.med., spec. P/O medicine

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove  
27.12.2018. JZU Dom zdravlja Doboj Istok

 

Fibrilacija atrija Kenan Mujkić, dr.med. Sala za edukativne sastanke Ustanove 14.00 sati
28.12.2018. Zavod za javno zdravstvo TK Majka i dijete

 

 

Ishrana djece

Selma Azabagić, dr.med., spec. higijene-zdravstvene ekologije

Nadina Nuhbegović, dr.med.

Sala za edukativne sastanke Ustanove 14.00 sati
28.12.2018. JZU Dom zdravlja Kladanj Infarkt miokarda Adela Halilagić, dr.med. Sala za edukativne sastanke Ustanove  14.00 sati
Oglasna tabla

 

 JZU Dom zdravlja Lukavac

 

Pravilna ishrana i fizička aktivnost kod djece školskog uzrasta Amira Poljić, dr.med., spec. školske med.

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

(prostorije biblioteke)

Oglasna tabla
 

 

 

JZU Dom zdravlja Sapna

 

Antibiotici kod liječenja infekcije gornjih i donjih respiratornih puteva  

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove  
  JZU Dom zdravlja Srebrenik Neuropatska bol Edin Jusufović, dr.med., spec. neurologije Sala za edukativne sastanke Ustanove  
JZU Dom zdravlja Čelić Depresija Jasmin Dorić, dr.med. Sala za edukativne sastanke Ustanove
JZU Dom zdravlja Kalesija

Pedijatrija

 

SHMP

 

 

Anafilaktička reakcija kod djece

Vještine komunikacije u zdravstvu

 

 

 

Edisa Šmigalović, dr.med., spec.pedijatrije

Sevda Musić, dipl.med.sestra

Sala za edukativne sastanke Ustanove