Obavještavamo Vas da će se u organizaciji Edukativnog centra JZU UKC Tuzla i Ljekarske komore TK, u periodu od 30.01.2023. do 03.03.2023. godine, održati Tečaj ultrazvuka srca.

Edukativni Tečaj ultrazvuka srca je organizovan na način da traje pet sedmica, što je duže u odnosu na ranije tečajeve, obzirom da je kardiologija veoma dinamična grana medicine, pa tako i ehokardiografija te je bilo nužno unijeti izmjene u dosadašnji program.

Naknada za kotizaciju za Tečaj iznosi 3000,00 KM (sa PDV-om).

Pozivamo sve zainteresovane da prijave dostave na adresu Ljekarska komora Tuzlanskog kantona – Turalibegova 20 ili putem e-mail-a info@ljktk.ba ili broja faxa 035 257 049. 

Takođe, dodatne informacije možete dobiti i kod voditelja Tečaja Mr. sc. dr Elnura Smajića, Klinika za interne bolesti JZU UKC Tuzla.