Tečajevi u organizaciji LJKTK

Ljekarska komora Tuzlanskog kantona, u narednom periodu, provodeći aktivnosti unutar Edukativnog centra, organizuje različite oblike postdiplomske edukacije ljekara.

U saradnji sa JZU UKC Tuzla organizovat će različite oblike tečajeva UZ dijagnostike (abdomena, srca, vrata, ginekologije), ali i Bazičnu edukaciju iz kliničke elektromioneurografije.

Tečaj UZ dijagnostike abdomena održat će se u terminima od 20.09.2021. i 18.10.2021. godine. Tečaj traje četiri sedmice. Kotizacija za tečaj iznosi 2000,00 KM plus PDV.     

Tečaj UZ dijagnostike vratne regije održat će se u terminima od 08.10.2021. i u novembru 2021. godine. Tečaj traje osam dana. Kotizacija za tečaj iznosi 1000,00 KM plus PDV.     

Bazična edukacija iz kliničke elektromioneurografije održat će se u terminima novembar i decembar 2021. godine. Tečaj traje osam sedmica. Kotizacija za tečaj iznosi 2000,00 KM plus PDV.     

Tečaj UZ srca održat će se od 31.01.2022. godine. Tečaj traje četiri sedmice. Kotizacija za tečaj iznosi 2500,00 KM sa PDV-om.     

U saradnji sa ZU Medical Institute Bayer Tuzla od 08.11.2021. godine organizovat će Prvi viši kurs transezofagealne ehokardiografije u Bosni i Hercegovini. Kurs traje četiri sedmice. Kotizacija iznosi 5000,00 KM sa PDV-om.      

Pozivamo sve zainteresovane kandidate da uzmu učešća u realizaciji navedenih tečajeva/kursa.  

Tečajevi/kurs su namijenjeni ljekarima različitih specijalnosti, a znanja koja steknu istima će omogućiti efikasniji rad.

Sve tečajeve/kurs vode eminentni stručnjaci.

Tečaj/kurs se odvija u prostorijama JZU UKC Tuzla – Edukativni centar, odnosno prostorijama MIB-a Tuzla.

Potencijalni kandidati za sve navedene tečajeve/kurs mogu dostaviti prijave.

Broj polaznika za sve tečajeve/kurs je ograničen i kreće se od jedan do deset u zavisnosti od vrste tečaja/kursa.

Pozivamo sve zainteresovane da dostave prijave na adresu Ljekarska komora Tuzlanskog kantona – Turalibegova 20 ili putem e-mail-a info@ljktk.ba ili web stranice www.ljktk.ba.

Sve dodatne info putem broja telefona 035 364 335.