Poštovani,

Obavještavamo Vas da Edukativni centar Ljekarske komore Tuzlanskog kantona i JZU UKC-a Tuzla organizuju različite oblike tečajeva UZ dijagnostike i to srca, dojke, abdomena, vratnih organa, krvnih sudova i Bazičnu edukaciju iz kliničke elektromioneurografije.

Tečaj UZ dijagnostike srca održat će se od 29. januara do 29. februara 2024. godine, a naknada za isti iznosi 3.000,00 KM sa PDV-om. Voditelj tečaja mr.sc. Elnur Smajić.   

Tečaj UZ dijagnostike dojke održat će se od 29. januara do 05. februara 2024. godine, a naknada za isti iznosi 1.500,00 KM plus PDV. Voditelj tečaja prof.dr.sc. Viktorija Vučaj-Ćirilović i mr.sc. Hanifa Fejzić.      

Tečaj UZ dijagnostike abdomena održat će se u aprilu i oktobru 2024. godine u trajanju od četiri sedmice, a naknada za isti iznosi 2.500,00 KM sa PDV-om. Voditelj tečaja prof.dr.sc. Senaid Trnačević.

Tečaj UZ dijagnostike vratnih organa održat će se u periodu od 17. do 24. maja 2024. godine, a naknada za isti iznosi 1.500,00 KM plus PDV. Voditelj tečaja dr.sc. prim. Belkisa Izić.   

Bazična edukacija iz kliničke elektromioneurografije počinje u aprilu / maju i traje  osam sedmica. Naknada za istu iznosi 3.000,00 KM plus PDV. Voditelj tečaja prof.dr.sc. Simon Podnar i prof.dr.sc. Renata Hodžić.

Tečaj Kolor dopler UZ krvnih sudova planiran je za drugu polovinu 2024. godine, cijena 1.300,00 KM plus PDV.  Voditelj tečaja prof.dr.sc. Viktorija Vučaj-Ćirilović i prof.dr.sc. Svjetlana Mujagić.     

U toku 2024. godine planirano je održavanje i Tečaja UZ dijagnostike u ginekologiji i opstetriciji.       

Pozivamo sve zainteresovane kandidate da uzmu učešće u realizaciji navedenih tečajeva/edukacije.  

Tečajevi/edukacija su namijenjeni ljekarima različitih specijalnosti, a znanja koja steknu istima će omogućiti efikasniji rad.

Sve tečajeve/edukaciju vode eminentni stručnjaci iz određenih oblasti.

Tečaj/edukacija se odvija u prostorijama JZU UKC Tuzla – Edukativni centar (Klinika za interne bolesti – amfiteatar). 

Potencijalni kandidati za sve navedene tečajeve/edukaciju mogu dostaviti prijave, a termin održavanja tečaja/edukacije je već utvrđen ili će biti naknadno, o čemu će prijavljeni kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Broj polaznika za sve tečajeve/edukaciju je ograničen i isti ovisi o složenosti samog  tečaja/edukacije.

Pozivamo zainteresovane da dostave prijave na adresu Ljekarska komora Tuzlanskog kantona – Turalibegova 20 ili putem e-mail-a info@ljktk.ba ili putem web stranice www.ljktk.ba.

Sve dodatne info putem broja telefona 035 364 335. 

S poštovanjem,

                                                                             Predsjednica Ljekarske komore TK

                                                                           Prof.dr.sc. Lejla Mešalić, dr.med.prim.