Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla u posljednjih mjesec dana bila je organizator niza uspješno realizovanih aktivnosti koje su implementirane u cilju edukacije i usvajanja novih znanja i vještina medicinskog kadra. Tim povodom direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, prof. dr. med. sc. Šekib Umihanić upriličio je prijem za predsjednike organizacionih i naučnih odbora simpozija i stručnih sastanaka.

Tokom razgovora direktor je istakao da je kontinuirana edukacija jedno od opredjeljenja menadžmenta UKC Tuzla. Prema njegovim riječima, uspostavljanje saradnje sa velikim brojem medicinskih ustanova i stručnjaka, te organizacija edukativnih skupova doprinosi unapređenju kvalitete usluge koju UKC Tuzla pruža prema građanima. “Moram istaći zadovoljstvo da smo bili organizatori ovih značajnih naučnih skupova koji su nam omogućili da izmjenimo znanja i iskustva sa kolegama iz oblasti pulmologije, neurologije i otorinolaringologije što će zasigurno doprinijeti razvoju ovih oblasti, a sve u cilju benefita za naše pacijente”, rekao je prof. dr. Umihanić.

Predstavnici organizacionih i naučnih odbora su izrazili zahvalnost direktoru i menadžmentu koji su prepoznali i vrednovali rad i zalaganje uloženi u organizaciju Petnaestih tuzlanskih neuroloških susreta, Desetog simpozija plućnih bolesti i Tuzlanske ORL škole, kao i u organizaciju obilježavnja 70 godina otorinolaringologije u Tuzli, ali i organizaciju škola ultrazvučne sonografije koje se održavaju u organizaciji UKC Tuzla.

Sastanku su pored direktora Umihanića prisustvovali i pomoćnik direktora za medicinske poslove, doc. dr. Igor Hudić, pomoćnik direktora za nastavu i naučnoistraživački rad, prof. dr. Ervin Alibegović i pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove, Emir Kikanović.
Gost sastanka bila je predsjednica Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, prof. dr. sc. Lejla Mešalić.
Ispred organizacionih odbora prisutni su bili: prof. dr. med. sc. Fuad Brkić, predsjednik organizacionog odbora Tuzlanske ORL škole, predsjednica organizacionog odbora neuroloških susreta i načelnica Klinike za neurologiju, prof. dr. med. sc. Aida Šehanović sa saradnicima, prof. dr. med. sc. Mirjanom Vidović i dr. Leilom Avdić, načelnik Klinike za plućne bolesti dr. Dženan Halilović, mr. med. sc. i glavni medicinar klinike, Jasmin Halilović, dipl.med. teh.

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla ovom prilikom prisutnima je uručio i zahvalnice za kontinuirani doprinos u procesu naučno-istraživačkog rada, educiranja i stručnog usavršavanja medicinskog kadra.