Dana 21.05.2024. godine, potpisivanjem ugovora o međusobnoj saradnji, od strane. predsjednice Ljekarske komore Tuzlanskog kantona prof.dr.sc. Lejle Mešalić, dr.med.prim. i direktora JZNU Doma zdravlja “Dr Mustafa Šehović” Tuzla prof.dr.sc. Samira Mačkovića, dr.med.prim, uspostavljen je Edukativni centar u  okviru kojeg će se provoditi različiti oblici kontinuirane postdiplomske edukacije za doktore medicine, a kako je i najavljeno u toku mjeseca marta, ove godine.

Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu Edukativnog centra su Škole ultrazvučne dijagnostike abdomena, dojke, ginekologije i akušerstva, te edukacija iz oblasti kardiopulmunalne reanimacije.
Planiran je i seminar za doktore porodične medicine, medicine rada i Inistituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Tuzlanskog kantona.
Takođe, jedan od zadataka Edukativnog centra je realizacija projekta za obuku stanovništva za kardiopulmonalnu reanimaciju u hitnim stanjima, na području svih mjesnih zajednica Grada Tuzla.