Webinar: “Hirurški tretman pacijenata sa icterusom”

Poštovani,

Pozivamo Vas da prisutvujete web predavanju na temu: “Hirurški tretman pacijenata sa icterusom.

Predavač: prof. dr. sc. Indira Mehmedagić, dr.med.prim. , spec.opšte hirurgije, subspec. abdominalne hirurgije.

Predavanje će se održati u ponedjeljak 29.11.2021 godine sa početkom u 15:00h

Link za prisustvo predavanju će biti dostavljen putem maila svim članovima Komore