Webinar: “Napredna životna podrška / ALS ERCa / u vrijeme pandemije COVID-19.”

Poštovani,

Pozivamo Vas da prisutvujete web predavanju na temu “Napredna životna podrška / ALS ERCa / u vrijeme pandemije COVID-19.”

Predavač: Doc.dr.sc. Hajriz Alihodžić, spec.urgentne med.

Predavanje će se održati u ponedjeljak 28.06.2021 godine sa početkom u 15:00h

Link za prisustvo predavanju će biti dostavljen putem maila svim članovima Komore