Webinar: “Različiti aspekti bola”

Poštovani,

Dana 16.06.2021. godine u 17.00 sati u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, kao dio projekta HEPMP, održat će se webinar na temu “Različiti aspekti bola”.

Cilj projekta je unapređenje znanja o bolu i isti je namijenjen ljekarima primarne zdravstvene zaštite, ali i ljekarima ostalih nivoa zdravstvene zaštite te studentima Medicinskog fakulteta.

Predavači su istaknuti stručnjaci koji se u okviru svojih specijalizacija bave problematikom bola.

Link za registraciju dostupan u flajeru.

Stručni skup je bodovan od strane Ljekarske komore TK.