Webinar:  “STANDARDIZACIJA PROCEDURE ZA NATKOLJENU PROTEZU – PUT PACIJENTA OD PORODIČNE MEDICINE DO DOBIVANJA PROTEZE I OSPOSOBLJAVANJA PACIJENTA ZA KORIŠTENJE ISTE”

Poštovani,

Pozivamo Vas da prisustvujete web predavanju na temu:  “STANDARDIZACIJA PROCEDURE ZA NATKOLJENU PROTEZU – PUT PACIJENTA OD PORODIČNE MEDICINE DO DOBIVANJA PROTEZE I OSPOSOBLJAVANJA PACIJENTA ZA KORIŠTENJE ISTE”

Predavač:  ADEMIR KUŠLJUGIĆ, dr.med., spec. ortopedije i traumatologije.

Predavanje će se održati u ponedjeljak 27.06.2022 godine sa početkom u 15:00h

Link za prisustvo predavanju će biti dostavljen putem maila svim članovima Komore