Webinar:”Doktrinarni pristup esencijalnoj listi.”

Poštovani,

Pozivamo Vas da prisutvujete web predavanju na temu: “Doktrinarni pristup esencijalnoj listi.

Predavači: Prim.dr. Samira Srabović, spec.porodične/obiteljske med. i dr Nermina Imamović-Zaimović, spec.porodične/obiteljske med.

Predavanje će se održati u ponedjeljak 06.09.2021 godine sa početkom u 15:00h

Link za prisustvo predavanju će biti dostavljen putem maila svim članovima Komore