Bazični Tečaj UZ dijagnostike krvnih sudova

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će Edukativni centar Ljekarske komore Tuzlanskog kantona i JZU UKC Tuzla, u narednom periodu,  organizovati “Bazični Tečaj UZ dijagnostike krvnih sudova” te pozivamo sve zainteresovane kandidate da uzmu učešće u realizaciji istog. 

“Bazični Tečaj Ultrazvučne dijagnostike krvnih sudova” namijenjen je ljekarima različitih specijalnosti, a znanja koja steknu istima će omogućiti efikasniji rad.

Tečaj vode eminentni stručnjaci iz navedene oblasti.

Tečaj se odvija u prostorijama JZU UKC Tuzla – Edukativni centar.

Broj polaznika je ograničen na maksimalno 10 polaznika.

Pozivamo sve zainteresovane da dostave prijave na adresu Ljekarska komora Tuzlanskog kantona – Turalibegova 20 ili putem e-mail-a info@ljktk.ba ili broja telefona 035 364 335.   

Takođe, dodatne informacije možete dobiti i kod

prof.dr.sc. Mirjana Vidović

S poštovanjem,

                                                                                  Predsjednik Ljekarske komore TK

                                                                                      Prof.dr.sc. Harun Brkić