Stručno usavršavanje februar 2020

Pregled usavršavanja za februar 2020. godine

  Datum održavanja   Organizator   Naziv teme   Predavač   Mjesto održavanja   Vrijeme održavanja
19.02.2020 Opća bolnica Gračanica „CASE REPORTS“ – prikaz interesantnih nalaza pacijenata snimljenih tokom 2019. godine  na CT dijagnostici OB Gračanica (torakalna,abdominalna,uroginekološka patologija) Alma Alić, dr. med. spec. OB Gračanica Oglasna tabla
20.02.2020. Berlin-Chemie Predijabetes, dijagnostički parametri i terapijski pristup  

Savremena terapija dijabetične neuropatije  
 Halima Pedljić, dr.med.       Armina Jusić, dr. med. DZ Gradačac 14.00 sati  
20.02.2020. KRKA Vaskularna dob kao mjera zdravlja Amra Alibašić, dr. med. DZ Živinice 13.30 sati
26.02.2020. Opća bolnica Gračanica „CASE REPORTS“ – prikaz interesantnih nalaza pacijenata snimljenih tokom 2019. godine  na CT dijagnostici OB Gračanica Alma Alić, dr. med. spec. OB Gračanica Oglasna tabla
26.02.2020 JZU Dom zdravlja  Gračanica Hypertensio arterialis resistense Sadmir Hatunić, dr. med. Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
26.02.2020. JZU Dom zdravlja Gradačac Povrede oka Samira Muftić, dr. med. spec. Sala za edukativne sastanke Ustanove 14.00 sati
27.02.2020 JZU Dom zdravlja Banovići Akutne respiratorne infekcije kod djece Vahida Hodžić, dr. med. spec. Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
28.02.2020. JZU Dom zdravlja Doboj Istok Temeljni hitni postupci Zijad Merdanović, dr. med. Sala za edukativne sastanke Ustanove  14.00 sati
28.02.2020 Zavod za javno zdravstvo TK Zaboravljeni aspekti zdravlja-mentalno blagostanje Sandra Osmanbegović, dr. med.   Sala za edukativne sastanke Ustanove   13.00 sati
Oglasna tabla JZU Dom zdravlja Čelić     Trijaža u SHMP Muhamed Mehmedinović, dr. med. spec. Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
Oglasna tabla JZU Dom zdravlja Kladanj Aritmije i poremećaji provođenja Jasna Imamović, dr. med. Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
Oglasna tabla JZU Dom zdravlja Lukavac Oralni aspect diabetes mellitus Nedim Kurtić, dr. med. spec. Sala za edukativne sastanke Ustanove   Oglasna tabla  
Oglasna tabla  JZU Dom zdravlja Sapna Rano otkrivanje malignog melanoma kože     Sala za edukativne sastanke Ustanove   Oglasna tabla