Kategorija: Organizacija

Komisije

Komisija za trajnu edukaciju Komisija za medicinsku etiku Komisija za bolničku djelatnost Komisija za vanbolničku djelatnost Komisija za privatnu praksu Komisija za licenciranje Komisija za administrativna i finansijska pitanja...

OPŠIRNIJE
Učitavanje

Partnerstvo

poslovna saradnja

e-medikacija

OBRAZAC ZA PRIJAVU

Arhiva