Kategorija: Organizacija

Predsjednik Komore

prof. dr. sc. dr. Harun Brkić (Klinika za neurohirurgiju JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla) Ljekarska Komora Tuzlanskog kantona Adresa: Turalibegova 20, TC Pašaž 75000 Tuzla Bosna i Hercegovina B I O G R A F I J A Harun...

OPŠIRNIJE
Učitavanje

Partnerstvo

e-medikacija

OBRAZAC ZA PRIJAVU

Arhiva