n/u Poslanicima Skupštine

n/u Članovima LJKTK

Predmet: Kandidovanje za izbor tijela Ljekarske komore Tuzlanskog kantona mandatni period 2023/2027

Nakon uspješno završenog I kruga izbora za poslanike u Skupštini Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, Komisija za izbore i imenovanja, a u skladu sa odredbama Statuta, Poslovnika o radu Komisije, Poslovnika o radu Skupštine i Kriterija za izbor i imenovanje, otvara II krug izbora u kome se biraju kandidati za rukovodna tijela Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, i to:

 1. Predsjednik Ljekarske komore Tuzlanskog kantona
 2. Predsjednik Skupštine Ljekarske komore Tuzlanskog kantona
 3. Nadzorni odbor Ljekarske komore Tuzlanskog kantona
 4. Tužitelj Ljekarske komore Tuzlanskog kantona
 5. Sud Ljekarske komore Tuzlanskog kantona
 6. Komisija za izbore i imenovanja.

U okviru izabranih poslanika svake Izborne jedinice potrebno je izvršiti konsultacije te predložiti kandidate u navedena rukovodna tijela Ljekarske komore Tuzlanskog kantona.  

Prijedloge za predsjednika Skupštine poslanici mogu dati isključivo iz reda izabranih poslanika, svoje ili druge Izborne jedinice.

Prijedloge za članove Skupštinskog vijeća poslanici mogu dati isključivo iz reda izabranih poslanika svoje Izborne jedinice. 

Prijedloge za članove ostalih tijela (1., 3., 4., 5. i 6.) poslanici mogu dati iz reda svih članova Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, svoje ili druge Izborne jedinice.

Prilikom kandidiranja potrebno je voditi računa o stručnosti, ugledu i opredijeljenosti za rad u organima Ljekarske komore Tuzlanskog kantona.

Komisija će sve prijedloge prihvatiti, te izvršiti nominaciju prema broju dobivenih glasova, a u skladu sa Kriterijima za izbore i imenovanja, tj. uz vođenje računa o proporcionalnoj zastupljenosti po svim vidovima predviđenih Pravilnikom.

Komisija će dodatno tražiti i pristanak na kandidaturu predloženog kandidata.

Komisija će od predloženih kandidata tražiti i dostavljanje ostale potrebne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju traženih uslova.

Takođe, Komisija otvara II krug izbora te poziva sve zainteresovane kandidate da dostave i lične kandidature za predsjednika Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, odnosno predsjednika Skupštine Ljekarske komore Tuzlanskog kantona.  

Kandidat za predsjednika Ljekarske komore Tuzlanskog kantona mora biti član Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, mora imati podršku kandidaturi najmanje 30 članova i priložiti Program rada.

Kandidat za predsjednika Skupštine mora biti izabrani poslanik Skupštine, mora imati podršku kandidaturi najmanje 20 poslanika Skupštine i priložiti Program rada.

Na konstituirajućoj i izbornoj sjedinci Skupštine koja će se održati do kraja ove godine tajnim glasanjem bit će izabrani članovi rukovodnih tijela Komore.

Rok za prijavu je 01. septembar 2023. god. (petak)

Za sve eventualne dileme i pitanja na raspolaganju je Stručna služba Komore putem:

 • telefona 035 364-335
 • faxa       035 257-049
 • e-maila     info@ljktk.ba

                                                                                    Komisija za izbore i imenovanja

                                                                                                                                 Predsjednica

                                                                                                    Prof. dr. sc. Elvira Konjić, dr. med. prim.

Prilog:

 • Pregled izabranih poslanika (mandat 2023/2027)
 • Obrazac Prijedlozi za ostala tijela Komore
 • Obrazac Prijedlog za člana Skupštinskog vijeća
 • Poziv za kandidaturu – predsjednik Komore i predsjednik Skupštine
 • Kandidacioni list – predsjednik Komore i predsjednik Skupštine