Članovi Ljekarske komore TK koji su predali zahtjeve za obnovu licence do 31.07.2023. godine, kao i ljekari koji su se prvi put obratili Komori za upis u Registar i izdavanje licence u toku mjeseca jula, iste mogu preuzeti u prostorijama Komore.

Stručna služba LJKTK