Obavijest za članove

Članovi Ljekarske komore TK koji su predali zahtjeve za obnovu licence do 29.01.2020. godine, kao i ljekari koji su se prvi put obratili Komori za upis u Registar i izdavanje licence, iste mogu preuzeti u prostorijama Komore.

Stručna služba LJKTK