Dana 25. aprila 2019. godine sa početkom u 14.00 časova u TC Dramar u Tuzli održana je redovna izvještajna sjednica Skupštine Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, posljednja sjednica saziva 2015/2019.

Sjednici Skupštine prisustvovali su 73 poslanika, predsjednik Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, predstavnik knjigovodstvene kuće „Revis“, generalni sekretar Ljekarske komore Tuzlanskog kantona te gosti, predstavnici Foruma ljekara Jugoistočne Evrope „SEEMF“.

Sjednica Skupštine održana je prema slijedećem dnevnom redu:

 1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine održane dana 23.05.2018. godine;
 2. Razmatranje i usvajanje: 2.1. Izvještaja o finansijskom poslovanju Komore za 2018. godinu; 2.2. Izvještaja o radu za 2018. godinu; 2.3. Izvještaja Nadzornog odbora za 2018. godinu; 2.4. Finansijskog plana za 2019. godinu; 2.5. Plana rada za 2019. godinu;

3. Razmatranje prijedloga o investiciji sredstava Ljekarske komore TK; 

4. Izvještaj o donošenju odluke o: Raspisivanju izbora za organe i tijela Komore (mandat 2019/2023); Utvrđivanju i broju Izbornih jedinica te broju poslaničkih mjesta za Skupštinu Komore; Razmatranje i usvajanje prijedloga „Okvirnih uputstava o provođenju izbora za Skupštinu i tijela Ljekarske komore TK“;

5. Pitanja, prijedlozi i inicijative; 

Nakon što su razmatrane te usvojene tačke dnevnog reda 1-3, predsjednik Skupštine je poslanike izvijestio o donošenju Odluke o raspisivanju izbora za Skupštinu i tijela Ljekarske komore TK – mandatni period 2019/2023, Odluke o utvrđivanju i broju Izbornih jedinica te broju poslaničkih mjesta za Skupštinu Komore, kao i Okvirna uputstva o provođenju izbora za Skupštinu i tijela Ljekarske komore TK.

Prema Okvirnim uputstvima o provođenju izbora, dosadašnjim delegatima će biti dostavljen izborni materijal, uz obavijest o obavezi provođenja izbora unutar IJ za poslanike Skupštine, prema slijedećem okvirnom planu:  

 1. I krug izbora – termin za slanje materijala je do 14.06.2019. godine.

Izbori za poslanike unutar IJ će biti provedeni u periodu od 17. do 28. juna 2019. godine, a izborni materijal treba biti dostavljen u Komoru zaključno sa 05.07.2019. godine. Poslanici su dužni Komisiji za izbor i imenovanje dostaviti izborni materijal sa zapisnikom o provedenim izborima i imenima izabranih poslanika.

 • Komisija za izbore i imenovanja poziva novoizabrane poslanike i dostavlja im kandidacione liste kako bi predložili kandidate za ostala rukovodna tijela Komore, i to:
  • Skupštinsko vijeće – iz reda izabranih poslanika / IJ poslanika;
  • Nadzorni odbor – iz reda svih članova Komore;
  • Komisija za izbore i imenovanja – iz reda svih članova Komore;
  • Sud Komore – iz reda svih članova Komore;
  • Tužitelj Komore – iz reda svih članova Komore;
  • Predsjednika Komore – iz reda svih članova Komore, uz podršku najmanje 30 članova Komore i Program rada;
  • Predsjednika Skupštine – iz reda izabranih poslanika.
 • Komisija za izbore i imenovanja, istovremeno, objavljuje i poziv za kandidaturu za predsjednika Komore. Kandidati za predsjednika Ljekarske komore TK moraju imati podršku kandidaturi najmanje 30 članova Komore i priložiti Program rada.
 • Komisija za izbore i imenovanja, istovremeno, objavljuje i poziv za kandidaturu za predsjednika Skupštine. Kandidati za predsjednika Skupštine moraju imati podršku kandidaturi najmanje 20 poslanika Skupštine i Program rada.

2. II krug izbora – termin slanja materijala do 19.07., a rok za dostavljanje kandidacionih listi IJ i ličnih kandidatura je 30. avgust 2019. godine. Novoizabranim poslanicima Komisija za izbor i imenovanje će dostaviti materijal za prijedloge članova ostalih tijela Komore (SV, NO, Tužitelj, Sud, Komisija za izbor i imenovanja, predsjednik Skupštine te predsjednik Komore).

Skupštinsko vijeće Komore: IJ koja ima samo 1 poslanika – poslanik je ujedno i član Vijeća; novoizabrani poslanici IJ koje imaju više od 1 poslanika su dužni predložiti člana Skupštinskog vijeća – svaka IJ predlaže 1 člana, a izuzetak su JZU UKC (4 člana) i JZNU Dom zdravlja Tuzla (2 člana) te prijedloge dostaviti Komisiji. Predložene članove Vijeća Skupština imenuje na izbornoj sjednici.

 •  Na osnovu dostavljenih kandidacionih listi iz IJ i ličnih kandidatura, Komisija za izbore i imenovanja pripremit će glasačke listiće za izbor rukovodnih tijela, za sjednicu izborne Skupštine.
 • Na konstituirajućoj/izbornoj sjednici Skupštine koja će se održati u septembru/oktobru 2019. godine poslanici će tajnim glasanjem birati članove rukovodnih tijela Komore.
 • Predsjednik Komore i predsjednik Skupštine biraju se apsolutnom (nadpolovičnom) većinom važećih glasova prisutnih delegata sjednici Skupštine koja ima kvorum (od 61 do 120).
 • Članovi Nadzornog odbora (5), Komisije za izbore i imenovanja (5), Suda (3) i Tužitelja (2) Komore biraju se prostom većinom glasova. 

Zaključci Skupštine u ranijem mandatu:

1.) Svaki predloženi kandidat treba dati pristanak za kandidaturu.

2.) Kandidacione liste će biti dostavljene u materijalu za izbornu sjednicu Skupštine, uz Program rada za predsjednika Komore i Skupštine. 

3.) Broj članova Suda i Tužitelja (o čemu će se poslanici izjasniti na izbornoj sjednici Skupštine) birati u dvostrukom broju (6 i 4). 

Ljekarska komora Tuzlanskog kantona