Ljekarsku komoru Tuzlanskog kantona postjetili predstavnici Medicinskog foruma JI Evrope “SEEMF”

Ljekarsku komoru Tuzlanskog kantona dana 25/04/2019 posjetili su predstavnici Medicinskog foruma JI Evrope “SEEMF” čime su prisutne upoznali o osnivanju i radu istoga.

Obrativši se poslanicima Skupštine Ljekarske komore TK pozvali su i Komoru kao udruženje, ali i sve članove da pristupe Forumu ljekara JI Evrope.

Prisutni su informisani i da „SEEMF“ od 05. do 08. septembra 2019. godine u Sofiji, Bugarska organizuje Međunarodni medicinski kongres te su pozvani da učestvuju u navedenom.

Sve informacije o Forumu ljekara te Kongresu putem https://seemfcongress.com/