U okviru kontinuirane edukacije u UKC Tuzla od 15. aprila do 8. maja 2024. godine održat će se 63. Tečaj ultrazvučne dijagnostike abdomena.
Organizatori tečaja su JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla i Ljekarska komora Tuzlanskog kantona. Tečaj će polaznicima i ovoga puta omogućiti sticanje teoretskih i praktičnih znanja i iskustva iz oblasti ultrazvučne i color dopler dijagnostike abdomena. Proces edukacije će biti postupan i sistematski, prilagođen nivou znanja polaznika.

Dobrodošlicu polaznicima su uputili direktor UKC Tuzla prof. dr. med. sc. Šekib Umihanić i pomoćnik direktora za nastavu i naučnoistraživački rad, prof. dr. med. sc. Ervin Alibegović.

Voditelj Škole ultrazvučne dijagnostike abdomena je prof. dr. Senahid Trnančević, specijalista interne medicine, subspecijalista nefrolog, a predavači su eminenti stručnjaci iz oblasti ultrasonografije.

Po završetku Škole, učesnici će ovladati teoretskim i praktičnim osnovama ultrazvuka abdomena, za šta će im biti dodjeljeni Certifikati.