Dr Halid Mahmutović rođen je 26.08.1956. godine u Trnovu.

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu je završio 1986. godine, a specijalizaciju iz anesteziologije i reanimatologije 1994. godine.   

Svoj radni vijek proveo je na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju JZU UKC Tuzla.  

Pacijenti, radne kolege i prijatelji za dr Halida Mahmutovića imaju samo riječ hvale, opisujući ga kao dobrog doktora i čovjeka.