Usavršavanje JUNI 2017

Datum održavanja  

Organizator

 

Naziv teme

 

Predavač

 

Mjesto održavanja

 

Vrijeme održavanja

 

01.06.2017.

 

SHMP

JZNU Dom zdravlja Tuzla

 

 

Prepoznavanje I zbrinjavanje anafilaxe (prikaz slučaja u saradnji sa vatrogascima)

 

Selma Mehačević, dr. med., spec. urgentne medicine

Snježana Rakovac, dr. med., spec. urgentne medicine

Eldin Hasanbašić, dipl. med. tehničar

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

13.30 sati

 

01.06.2017.

 

Opća bolnica Gračanica „Dr. Mustafa Beganović“

 

Disk-difuziona metoda

 

Mr. sc. Dijana Avdić, dr. med., spec. mikrobiologije i parazitologije

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

08.06.2017.

 

Opća bolnica Gračanica „Dr. Mustafa Beganović“

 

Upotreba MIFC metode u dijagnostici crijevnih parazita

 

Mr. sc. Dijana Avdić, dr. med., spec. mikrobiologije i parazitologije

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

14.06.2017.

 

Berlin – Chemie

Udruženje ljekara P/OM TK

 

Pacijent u predijabetesu i osvrt na pravilno vođenje zdravstvenog kartona

Ishrana kao faktor rizika u predijabetesu – preporuke za poboljšanje

 

Alma Mujić Ibralić, dr. med.

Mirnesa Umihanić, dr. med.

 

Hotel Prezident, Živinice

 

 

19.30 sati

 

15.06.2017.

 

JZU UKC Tuzla -Klinika za psihijatriju

Udruženje za dječju i adolescentnu psihijatriju u BiH

 

Grupna psihoterapija adolescenata sa internalizirajućim i eksternalizirajućim poremećajima

 

Prof. dr. sc. Med. Dipl. Psych Klaus Schmeck

 

Dr. med. Susanne Schluter – Muller

 

Klinika za psihijatriju JZU UKC Tuzla

 

11.00 sati

 

22.06.2017.

 

Dom zdravlja Srebrenik

 

Komunikacija sa teškim pacijentom

 

Emina Vejzović, dr. med., spec. P/OM

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

14.00 sati

 

22.06.2017.

 

Dom zdravlja Doboj Istok

 

Upotreba antibiotika u općoj praksi

 

Zijad Merdanović, dr. med.

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

14.00 sati

 

22.06.2017.

 

Dom zdravlja Banovići

 

Akutni koronarni sindrom u SHMP DZ Banovići

 

Safet Delagić, dr. med.

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

23.06.2017.

 

Opća bolnica Gračanica „Dr. Mustafa Beganović“

 

Ozbiljno bolesno dijete – kako ga prepoznati

 

Alma Hodžić, dr. med., spec. Pedijatrije

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

28.06.2017.

 

Dom zdravlja Gračanica

 

Kliničke vodilje u liječenu HOPB

 

Amira Kurtović, dr. med., spec. pneumoftiziologije

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

13.45 sati

 

28.06.2017.

 

Dom zdravlja Čelić

 

Hitna ginekološka I akušerska stanja u PM

 

Aida Ždralić Bašić, dr. med.

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

15.00 sati

 

30.06.2017.

 

Opća bolnica Gračanica „Dr. Mustafa Beganović“

 

Trovanje u dječijoj dobi

 

Alma Hodžić, dr. med., spec. Pedijatrije

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

30.06.2017.

 

Dom zdravlja Kladanj

 

Pušenje – faktor rizika za zdravlje

 

Jasna Imamović, dr. med.

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

14.00 sati

 

30.06.2017.

 

Dom zdravlja Gradačac

 

Preventivni pregledi

 

Enisa Alić – Pašalić, dr. med., spec. P/OM

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

14.00 sati

 

Dom zdravlja Lukavac

 

Hitna stanja u porodičnoj medicini

 

Suada Mujagić, dr. med. prim., spec. opšte medicine

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

(prostorije biblioteke)

 

 

Dom zdravlja Lukavac

 

Terapija deformiteta kičme, savremeni pristup liječenja deformiteta kičme

 

Midhat Osmanović, dr. med. prim., spec. fizikalne med. i rehabilitacije

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

(prostorije biblioteke)

 

 

Dom zdravlja Sapna

 

Postupak kod ujeda životinja, trovanja gljivama i ujed insekata

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

.  

Dom zdravlja Kalesija

 

Uloga porodične medicine u prevenciji Ca grlića maternice

 

Alma Mehanović, dr. med., spec. P/OM

Azra Muhamedbegović

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove