Prvi perinatološki dani Udruženja ginekologa i perinatologa TK sa međunarodnim učešćem, od 16. do 18. novembra, održavaju se u Tuzli. Pored predavača iz Tuzle, na Simpoziju će prisustvovati i doktori iz Slovenije, Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Austrije. Ovaj događaj, osim za zdravstvenu važan je i za turističku zajednicu, smatraju organizatori. Generalni pokrovitelj Simpozija je Vlada TK.

Udruženje ginekologa i perinatologa Tuzlanskog kantona je udruženje koje je osnovano 2016. godine da bi okupilo ginekologe i perinatologe Tuzlanskog kantona i Distrikta Brčko, te svakim danom postaje sve više priznato i prepoznatljivo sa svojim radom u Tuzlanskom kantonu u BiH kao i na  prostorima regiona. Uz razmjenu iskustava dobre medicinske prakse među kolegama ginekolozima i perinatolozima od prošle godine smo odlučili da organizujemo po jedan skup sa međunarodnim učešćem o temama koje su bitne za unapređenje reproduktivnog zdravlja žene i majčinstva. Prošle godine smo u periodu od 05. – 07. maja organizovali skup o „Prevenciji i liječenju premalignih promjena na grliću maternice sa međunarodnim učešćem” u Tuzli, koji je dobio visoke ocjene samih predavača i učesnika.

Ove godine smo odlučili da na simpoziju obradimo teme iz perinatologije koje  su bitne za našu svakodnevnu praksu i da pokušamo unaprijediti  zaštitu  zdravlja naših trudnica, kao i da imamo zdravo potomstvo. Skup će  biti  bodovan od strane Ljekarske komore Federacije BiH i Ljekarske komore TK prema pravilniku za ovakav simpozij.