Dodjelom certifikata polaznicima zvanično je završen Tečaj ultrazvučne dijagnostike abdomena, koji je u okviru edukativnih aktivnosti u periodu od 23. oktobra do 17. novembra 2023. godine organizirala Ljekarska komora Tuzlanskog kantona.

Tokom četiri sedmice intenzivnog rada sa eminentnim stručnjacima u prostorijama Edukativnog centra Ljekarske komore TK, koji djeluje u okviru  JU Univerzitetski klinički centar Tuzla, jedanaest polaznika tečaja iz različitih zdravstvenih ustanova širom Bosne i Hercegovine imali su priliku steći nova znanja koja će im omogućiti efikasniji rad u ovoj  specijalnosti.

Pored sticanja teorijskog znanja nephodnog da bi se razumio i obavio ultrazvučni pregled, polaznici su postigli i praktične uvježbanosti neophodne za rutinski rad.

Voditelj Škole ultrazvučne dijagnostike abdomena bio je prof. dr. Senaid Trnačević, specijalista interne medicine, subspecijalista nefrolog, a predavači su bili eminetni ljekari Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti ultrazvučne dijagnostike.

Cilj Škole ultrazvuka je da se osavremeni i poboljša nivo ultrasonografije, kao i da se omogući kvalitetnija edukacija ljekara.