Edukativni centar JZU UKC Tuzla i Ljekarske komore Tuzlanskog kantona organizuju

ŠKOLU

ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE ABDOMENA

 

Škola ultrazvučne dijagnostike abdomena održava se u okviru programa kontinuirane medicinske edukacije u trajanju od četiri nedjelje.

Škola se organizuje u Klinici za interne bolesti JZU UKC Tuzla, u koordinaciji Ljekarske komore Tuzlanskog kantona i JZU UKC Tuzla.

Cjelokupnu edukaciju vodi

 • Prof. dr. Denijal Tulumović, specijalista interne medicine, subspecijalista nefrolog, Načelnik Klinike za interne bolesti.

Mjesto održavanja nastave:

Predavanja se održavaju u Edukativnom centru Klinike za radiologiju JZU UKC Tuzla.

Obuka se odvija u prostorijama Edukativnog centra Klinike za interne bolesti JZU UKC Tuzla, na aparatima:

 • General electric 200 Pro-Doppler sonda 2.5-5 Mhz (kolor ,PW,CW) i
 • Toshiba 100

 Vrijeme održavanja nastave: april i novembar svake kalendarske godine

 Ove godine, Škola UZ dijagnostike abdomena se održava od 19.11. do 14. 12. 2018. godine

 Prijave kandidata i sve informacije: +387 35 364 335 i +387 35 364 336  ili e-mail: info@ljktk.ba

 Cijena edukacione škole: 2000 KM plus PDV.

Uplate izvršiti do marta / oktobra u toku kalendarske godine na žiro-račun Ljekarske komore Tuzlanskog kantona broj 1610250035390012

 Svrha uplate: ”Škola ultrazvučne dijagnostike abdomena”.

 

Cijena uključuje:

 • predavače,
 • izvodžače praktične nastave,
 • troškove organizacije škole,
 • edukacioni materijal,
 • koktel dobrodošlice i kafe pauze,
 • završni svečani ručak.

Ukoliko kandidati izraze potrebu, obezbjedit će se smeštaj u iznajmljenim stanovima po povoljnoj cijeni.

 Predavači:

 • Prof. dr. Haris Huseinagić, radiolog,
 • Prof. dr. Senaid Trnačević, internista – nefrolog,
 • Prof. dr. Enisa Mešić, internista – nefrolog,
 • Prof. dr. Zlatan Fatušić, ginekolog,
 • Prof. dr. Denijal Tulumović, internista – nefrolog,
 • Prof. dr. Ervin Alibegović, internista – gastroenterolog
 • Prof. dr. Nermin Salkić, internista – gastroenterolog
 • Prim. dr. Senada Sarihodžić, radiolog,
 • Prim. dr. Mr. sc. Nedima Atić, pedijatar,
 • Mr. med. sc. Midhat Smajić, internista – gastroenterolog
 • Mr. med. sc. Adnan Gegić, internista – gastroenterolog.

Praktičnu nastavu vode:

 • Prof. dr. Senaid Trnačević, internista – nefrolog,
 • Prof. dr. Denijal Tulumović, internista – nefrolog,
 • Prof. dr. Nermin Salkić, internista-gastroenterolog,
 • Mr. med. sc. Adnan Gegić, internista – gastroenterolog,
 • Mr. med. sc. Midhat Smajić, internista – gastroenterolog,
 • Mr. med. sc. Alma Sušić, internista-gastroenterolog,
 • Prim. dr. Senada Sarihodžić, radiolog.

Pismo voditelja Škole

Ultrazvuk (ultrasonografija, ehografija, eghotomografija, ehosonografija) je trenutno najviše korišćena dijagnostička tehnika u internoj medicini. Klinička primjena dvodimenzionalnog B moda, M moda, Dopplera i Color Dopplera daju potpune informacije o anatomiji, funkciji i hemodinamici, što je preduslov savremene dijagnostike i terapije.

Osnovni cilj Škole ultrazvuka je da se osavremeni i poboljša nivo ultrasonografije, kao i da se omogući kvalitetnija edukacija ljekara i tehničara. Organizovanje visoko profesionalne edukacije je garancija dobijanja kvalitetnih rezultata i popravljanje ukupnog nivoa medicinske zaštite djece i odraslih u našoj zemlji.

Pod pojmom savremene edukacije se podrazumijeva sticanje teorijskog znanja nephodnog da bi se razumio i obavio ultrazvučni pregled, kao i postizanje zadovoljavajuće praktične uvježbanosti neophodne za rutinski rad. Proces edukacije je postupan i sistematski, prilagođen nivou znanja polaznika.

Predavanja bi se obavljala jednu sedmicu (pet radnih dana) po istom rasporedu:

Praktične vježbe bi se obavljale tri sedmice (15 radnih dana) po istom rasporedu:

 • Uzimanje anamneze i uvid u istoriju bolesti,
 • Klinički pregled pacijenta,
 • Ultrazvučni pregled,
 • Ultrazvučni nalaz po općem protokolu ultrazvuka abdomena,
 • Zaključak

Praktični dio bi se održavao neposredno iza predavanja. Polaznici su podijeljeni u dvije grupe od po 5 i  rade na dva aparata. Tu se uz edukatora obučavaju za tehnike pregleda. Svi polaznici bi vježbali samostalno uz nadzor i stručnu obuku edukatora. U toku edukacije kandidati će praktično pregledati oko stotinu odraslih osoba hospitaliziranih u različitim Odjelima Klinike za interne bolesti.

U toku cijele obuke kandidati su dužni da vode dnevnik rada, sa odgovarajućim prikazom slučajeva, kojim će biti provjeravana mogućnost praćenja obuke. Na kraju obuke bi prilagali dnevnik rada, i polagali završni test sa teorijskim i praktičnim dijelom i dobijali potvrdu o uspešno završenoj Školi iz ultrazvučne dijagnostike abdomena. Takva potvrda bi označavala mogućnost za samostalan rad u kliničkoj praksi.

 

Prijavni-obrazac-UZ-abdomena