Obavještavamo Vas da će se održati stručna predavanja u organizaciji Ljekarske komore TK prema slijedećem rasporedu:

  • JZU DOM ZDRAVLJA KALESIJA 18.03.2023.godine
  • JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC 25.03.2023.godine

Tema : “Astma škola” ,

Predavač: Doc.dr.sc.Amela Pašić, dr.med.prim., specijalista pedijatrije

Predavanja su bodovana prema Pravilniku LJKTK.