Ljekarska komora Tuzlanskog kantona, u toku 2023. godine, provodeći aktivnosti unutar Edukativnog centra, organizuje različite oblike postdiplomske edukacije ljekara.

U saradnji sa JZU UKC Tuzla organizovat će različite oblike tečajeva, i to UZ dijagnostike (abdomena, srca, vrata, kukova i ginekologije), ali i Bazičnu edukaciju iz kliničke elektromioneurografije i Dijabetološku školu.

  1. Tečaj UZ dijagnostike abdomena održat će se u periodu:  
  • od 08. maja do 02. juna 2023. godine te
  • od 05. do 30. juna 2023. godine.

Kotizacija za tečaj iznosi 2000,00 KM plus PDV.

Slijedeći Tečaj će biti organizovan u oktobru / novembru 2023. godine.

Prijave su u toku.    

2. Tečaj UZ dijagnostike vratne regije održat će se u periodu od 12. do 19. maja 2023. godine.

Kotizacija za tečaj iznosi 1300,00 KM sa PDV-om.    

3. Bazična edukacija iz kliničke elektromioneurografije je počela 09. februara 2023. godine i traje osam sedmica.

Slijedeća škola održat će se u drugoj polovini 2023. godine. Prijave su u toku.   

O rasporedu ostalih edukacija obavještavat ćemo Vas prema dostavljenim terminima od strane voditelja škola/tečajeva. 

Pozivamo sve zainteresovane kandidate da uzmu učešća u realizaciji navedenih tečajeva.  

Tečajevi su namijenjeni ljekarima različitih specijalnosti, a znanja koja steknu istima će omogućiti efikasniji rad.

Sve tečajeve vode eminentni stručnjaci.

Tečaj se odvija u prostorijama JZU UKC Tuzla – Edukativni centar.

Potencijalni kandidati za sve navedene tečajeve mogu dostaviti prijave.

Broj polaznika je ograničen.

Pozivamo sve zainteresovane da dostave prijave na adresu Ljekarska komora Tuzlanskog kantona – Turalibegova 20 ili putem e-mail-a info@ljktk.ba ili web stranice www.ljktk.ba.

Sve dodatne info putem broja telefona 035 364 335.