Stručno usavršavanje juli 2019.

Pregled usavršavanja za juli 2019. godine

  Datum održavanja   Organizator   Naziv teme   Predavač   Mjesto održavanja   Vrijeme održavanja
08.07.2019. Opća
bolnica Gračanica
Sekundarna hiperparatireoza Nermin Slamnik,
dr.med., spec.interne med.
Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
11.07.2019. Opća bolnica Gračanica ICV Damir Dževdetbegović, dr.med., spec.neuropsihijatrije Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
19.07.2019. Opća bolnica Gračanica Multipla skleroza Damir Dževdetbegović, dr.med., spec.neuropsihijatrije Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
25.07.2019. JZU Dom zdravlja Srebrenik Prijavljivanje zaraznih bolesti Profilaksa meningokokne sepse Šefik
Mudrov, dr. med., spec. epidemiologije
Sala za edukativne sastanke Ustanove   14.00 sati  
26.07.2019. JZU Dom zdravlja Doboj Istok Menadžment gihta Jasmin Banjić, dr.med. Sala za edukativne sastanke Ustanove 14.00 sati
26.07.2019. Opća bolnica Gračanica Novorođenačke žutice Fazila Topić, dr.med., spec.pedijatrije Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
31.07.2019. JZU Dom zdravlja Gradačac Porodična med. Migrena Mahir Nezić, dr.med. Sala za edukativne sastanke Ustanove 14.00 sati
Oglasna tabla    JZU Dom zdravlja Lukavac   Hirurške intervencije kod pacijenata sa krvnim diskrazijama i hroničnim sistemskim oboljenjima Nedim Kurtić, dr.stom., spec.oralne hir.   Sala za edukativne sastanke Ustanove (prostorije biblioteke) Oglasna tabla
Oglasna tabla JZU Dom zdravlja Kalesija Porodična Laboratorijske pretrage za najčešće hronične bolesti Alma Mehanović, dr.med., spec. P/O med. Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
Oglasna tabla JZU Dom zdravlja Sapna Prevencija i liječenje malokrvnosti kod djece i trudnica Oglasna tabla Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
Oglasna tabla JZU Dom zdravlja Čelić Akutna upala grla Elvedin Džafić, dr.med. Sala za edukativne sastanke Ustanove   Oglasna tabla