XVII PSIHIJATRIJSKI DANI BOSNE I HERCEGOVINE

UDRUŽENJE/UDRUGA PSIHIJATARA U BOSNI I HERCEGOVINI u saradnji sa Klinikom za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i Udruženjem za dječju i adolescentnu psihijatriju u Bosni i Hercegovini organizuje internacionalni simpozij XVII PSIHIJATRIJSKI DANI BOSNE I HERCEGOVINE pod patronažom Evropske psihijatrijske asocijacije.

LIJEČENJE U PSIHIJATRIJI: AKTUELNOSTI I DILEME

Tuzla, 25. – 26. oktobar//listopad 2019.

Hotel Mellain