Stručno usavršavanje septembar 2019.

Pregled usavršavanja za septembar 2019. godine

  Datum održavanja   Organizator   Naziv teme   Predavač   Mjesto održavanja   Vrijeme održavanja
02.09.2019. Opća bolnica Gračanica Tromboza vene porte i antikoagulantna terapija Larisa Helić, dr.med., spec.interne med. Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
05.09.2019. JZNU Dom zdravlja Tuzla Službe spec.zdr.zašt.

Očno
Crveno oko    
Kada uputiti dijete oftalmologu
Mr.med.sc. Amra Nadarević Vodenčarević, dr.med., spec.oftalm.
Mr.sc. Dženana Adilović Tobudić, dipl.tifolog
Sala za edukativne sastanke Ustanove 13.30 sati  
06.09.2019. Zavod za javno zdravstvo TK Scabies Amela Karavdić Mujanović, dr.med. Sala za edukativne sastanke Ustanove 13.00 sati
13.09.2019. JZU Dom zdravlja Doboj Istok Rano otkrivanje trudnoće Bedreldin Khodary, dr.med., spec.gin.i akušerstva Sala za edukativne sastanke Ustanove 14.00 sati
19/22 09.2019. Asocijacija infektologa u BiH Udruženje mikrobiologa u BiH 5. Kongres infektologa
2. Kongres mikrobiologa
Program
https://www.aiumbih2019.org/
https://www.aiumbih2019.org/wp-content/uploads/2016/05/druga-obavijest-v16.pdf
Hotel Mellain Tuzla  
23/27 09.2019. JZU Dom zdravlja Kladanj Rak pluća-simptomi Admir Džanić, dr.med. Sala za edukativne sastanke Ustanove  14.00 sati
25.09.2019. JZU Dom zdravlja Čelić Radiološki i klinički znaci Osgood Schlatter-ove bolesti Mujo Tufekčić, dr.med., spec. dijagnostičke radiologije   Sala za edukativne sastanke Ustanove   Oglasna tabla
25.09.2019.   JZU Banja Ilidža Gradačac     Postupanje i komunikacija sa osobama sa invaliditetom i djecom sa poteškoćama u razvoju Irnesa Huskić, dipl.defektolog-logoped
Nihad Bešić, med.tehničar  
Sala za edukativne sastanke Ustanove   14.00 sati
25.09.2019. JZU Dom zdravlja Gradačac Porodična medicina   Neurofibromatoza tipa 1 Adevija Imširović, dr.med., spec. fizijatrije Sala za edukativne sastanke Ustanove   14.00 sati
26.09.2019.  JZU Dom zdravlja Banovići Menadžment kod prestanka pušenja   Elmela Alić, dr.med., spec. P/O medicine Sala za edukativne sastanke Ustanove   14.00 sati
26.09.2019. JZU Dom zdravlja Srebrenik Shizoafektivni poremećaj Enisa Suljić, dr. med. prim., spec. neuropsihijatrije Sala za edukativne sastanke Ustanove   14.00 sati  
27.09.2019. Opća bolnica Gračanica Moždani udar Alma Alić, dr.med. Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
Oglasna tabla    JZU Dom zdravlja Lukavac   Prevencija i otkrivanje Ca grlića materice Nermina Džibrić, dr.med.prim, spec.ginekologije i akušerstva   Sala za edukativne sastanke Ustanove (prostorije biblioteke) Oglasna tabla
Oglasna tabla JZU Dom zdravlja Kalesija SHMP CRP Mirza Delić, dr.med. Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
Oglasna tabla JZU Dom zdravlja Sapna Nizak rast kod djece Oglasna tabla Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
Oglasna tabla Centar za srce BH Tuzla
Odjeljenje anestezije, reanimacije i intenzivne terapije
Odjeljenje za KV hirurgiju
Odgovornost zdravstvenih radnika, odgovornost anesteziologa        
Vještačko srce    
Doc.dr.sc. Suad Keranović, dr.med.prim., specijalista anesteziologije i reanimatologije  
Mentor: Prof.dr. Emir Mujanović, dr.med., spec.opšte hirurgije, subspecijalista kardiohirurgije
Predavač: Saša Jovičić, dr.med.
Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla