Poštovani,

Obavještavamo Vas da Edukativni centar Ljekarske komore Tuzlanskog kantona i JZU UKC-a Tuzla organizuju različite oblike tečajeva UZ dijagnostike (abdomena, srca, vrata), ali i Bazičnu edukaciju iz kliničke elektromioneurografije.

Tečaj UZ dijagnostike srca počinje od 30. januara 2023. godine i traje pet sedmica.  

Bazična edukacija iz kliničke elektromioneurografije počinje od 09. februara i traje  osam sedmica.

Tečaj UZ dijagnostike vratnih organa održat će se u periodu od 03. do 10. marta 2023. godine. 

Tečaj UZ dijagnostike abdomena održat će se u aprilu 2023. godine, u trajanju četiri sedmice.   

Pozivamo sve zainteresovane kandidate da uzmu učešće u realizaciji navedenih tečajeva/edukacije.  

Tečajevi/edukacija su namijenjeni ljekarima različitih specijalnosti, a znanja koja steknu istima će omogućiti efikasniji rad.

Sve tečajeve/edukaciju vode eminentni stručnjaci iz određenih oblasti.

Tečaj/edukacija se odvija u prostorijama JZU UKC Tuzla – Edukativni centar (Klinika za interne bolesti – amfiteatar).

Potencijalni kandidati za sve navedene tečajeve/edukaciju mogu dostaviti prijave. Termini održavanja tečaja/edukacije su već utvrđeni.   

Broj polaznika za sve tečajeve/edukaciju je ograničen i isti ovisi o složenosti samog  tečaja/edukacije.

Pozivamo zainteresovane da dostave prijave na adresu Ljekarska komora Tuzlanskog kantona – Turalibegova 20 ili putem e-mail-a info@ljktk.ba ili putem web stranice www.ljktk.ba.

Sve dodatne info putem broja telefona 035 364 335. 

S poštovanjem,

                                                                                  Predsjednik Ljekarske komore TK

                                                                                         Prof.dr.sc. Harun Brkić