Webinar: “AKUTNI APENDICITIS – SAVREMENA DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE.”

Poštovani,

Pozivamo Vas da prisustvujete web predavanju na temu: “AKUTNI APENDICITIS – SAVREMENA DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE.”

Predavač:  prof. dr. SAMIR DELIBEGOVIĆ, dr.med. , spec. opšte hirurgije.

Predavanje će se održati u ponedjeljak 30.05.2022 godine sa početkom u 15:00h

Link za prisustvo predavanju će biti dostavljen putem maila svim članovima Komore