Webinar: “DONOR I VISCELARNA EXPLANTACIJA ORGANA.”

Poštovani,

Pozivamo Vas da prisustvujete web predavanju na temu: “DONOR I VISCELARNA EXPLANTACIJA ORGANA .”

Predavač:  prof. dr. ZIJAH RIFATBEGOVIĆ, dr.med., spec. opšte hirurgije.

Predavanje će se održati u ponedjeljak 06.06.2022 godine sa početkom u 15:00h

Link za prisustvo predavanju će biti dostavljen putem maila svim članovima Komore