Webinar: “Kraniocerebralne povrede i Inicijalna dijagnostika i terapija”

Pozivamo Vas da prisutvujete web predavanju na temu Kraniocerebralne povrede i inicijalna dijagnostika i terapija.

Predavč: Prof. dr. sci. med. Harun Brkić, specijalista neurohirurgije

Predavanje će se održati u ponedjeljak 24.05.2021 godine sa početkom u 15:00h

Link za prisustvo predavanju će biti dostavljen putem maila svim članovima Komore