Završen 52. Tečaj UZ dijagnostike abdomena

Dana 26/04/2019 godine, nakon položenog pismenog i praktičnog ispita, dodjelom diploma, okončan je 52. Tečaj UZ dijagnostike abdomena.

Kandidati su uspješno pohađali teorijsku i praktičnu nastavu u periodu od 01. do 26. aprila čime je danas ljekarska struka bogatija za deset ultrasoničara.

Znanje koje su polaznici usvojili u toku Tečaja, predstavljat će benefit, kako za ljekare, tako i njihove pacijente.

Čestitamo polaznicima i želimo im da stečeno znanje što više koriste u daljem radu.